Koto ba

Martin Heidegger
1959

Koto Ba

Marcello Sambati
1994